תגית: גל-חדש

  • אשתקד במרינבד

    , ,
    אשתקד במרינבד

    אשתקד במרינבד הוא יצירת מופת קולנועית של אלן רנה, אך הנשענת קודם כל על התסריט של הסופר אלן רוב-גרייה. מדובר על סרט שעיקרו בשאלות פילוסופיות שהמדיום הקולנועי לא רק מתאים להן אלא הוא כשלעצמו ביטוי שלהן. השאלות העלילתיות (אם בכלל ניתן לקרוא לזה עלילה) הן משניות לשאלות שיעלו מהחוויה הקולנועית הזה. בקיצור, אם עוד לא…