תגית: debug

  • איתור בעיות- דיבג

    איתור בעיות- דיבג

    כשאנחנו כותבים קוד נעשה טעויות אם נרצה ואם לא. כדי להקל עלינו את העבודה php כוללת בתוכה אפשרויות שונות להצביע על שגיאות כך שנוכל לזהותם מיד ולתקנם.