css container queries

שאילתות תלויות קונטיינרשתפו את הפוסט

שאילתות קונטיינר ב-CSS מספקת למפתחים כלי עוצמתי ליצירת עמודי אינטרנט מותאמים יותר על ידי אפשרות לעצב אלמנטים בהתאם לגודל הורה או הקונטיינר שלהם. לעומת זאת, בניגוד לשאילתות מדיה המתמקדות בגודל התצוגה, שאילתות תלויות קונטיינר מתחשבות בממדים של הקונטיינר שמכיל את האלמנט. זה אומר שניתן לעצב רכיבים בצורה דינמית בהתאם לגודל הקונטיינר, מה שגורם לעיצובים להיות מותאמים וגמישים יותר.

כדי ליצור שאילתת קונטיינר, משתמשים בכלל @container ואחריו בביטוי דומה לשאילתת מדיה שמציין את גודל הקונטיינר המינימלי ו/או המקסימלי. לדוגמה:

@container (min-width: 600px) {
 /* עיצובים שייחולו כאשר הקונטיינר רוחבו לפחות 600 פיקסלים */
}

חשוב לציין ששאילתות תלויות קונטיינר נמצאות עדיין בפיתוח ולא נתמכות על ידי כל הדפדפנים. אך אפשר להתחיל להשתמש בה באופן פרוגרסיבי על ידי שימוש ב-דגלי תכונה או בפוליפילם.

במה שאילתות קונטיינר שונות משאילתות מדיה ב-CSS?

שאילתות תלויות קונטיינר שונות משאילתות מדיה בכמה צורות:

שאילתות קונטיינר:

 • מאפשרת למפתחים לעצב אלמנט בהתאם לגודל הורה או הקונטיינר שלו.
 • משתמשת בכלל @container כדי לציין את גודל הקונטיינר המינימלי ו/או המקסימלי.
 • עיצובים שנכתבים בתוך שאילתות תלויות קונטיינר משפיעים רק על האלמנטים הפנימיים לקונטיינר, ולא על הקונטיינר עצמו.
 • נמצאת עדיין בפיתוח ולא נתמכת על ידי כל הדפדפנים.

שאילתות מדיה:

 • מאפשרות למפתחים לעצב אלמנט בהתאם לגודל התצוגה בדפדפן האינטרנט.
 • משתמשות בכלל @media כדי לציין את גודל התצוגה המינימלי ו/או המקסימלי.
 • עיצובים שנכתבים בתוך שאילתת מדיה משפיעים על כל הדף ולא רק על אלמנט מסוים.
 • נתמכות על ידי כל הדפדפנים.

האם ניתן לשלב שאילתות תלויות קונטיינר עם שאילתות מדיה?

כן, ניתן לשלב שאילתות קונטיינר עם שאילתות מדיה ב-CSS. שאילתות מדיה משמשות להחיל עיצובים בהתאם לגודל התצוגה בדפדפן, תוך שימוש בשאילתות קונטיינר שמתמקדות בגודל הקונטיינר או אלמנט האב. על ידי שילוב שני סוגים שאילתות אלו, ניתן ליצור עמודי אינטרנט מותאמים יותר שמתאימים את עצמם גם לגודל התצוגה וגם לגודל הקונטיינר. לדוגמה, ניתן להשתמש בשאילתת מדיה כדי להחיל עיצוב על אלמנט כאשר רוחב התצוגה גדול מ-600 פיקסלים, ולהשתמש בשאילתת פנימית נוספת כדי להחיל עיצוב שונה על אותו אלמנט כאשר הוא נמצא בתוך קונטיינר שרוחבו פחות מ-400 פיקסלים. עם זאת, חשוב לציין ששאילתות תלויות קונטיינר נמצאות עדיין בפיתוח ולא נתמכות על ידי כל הדפדפנים.

שאילתות תלויות קונטיינר

אתגרים וניתוקים אפשריים בשימוש סימולטני של שאילתות קונטיינר ושאילתות מדיה

בעת השימוש בשאילתות קונטיינר ושאילתות מדיה במקביל, יתכנו אתגרים והתנגשויות מסויימות. הנה כמה מהם:

התנגשויות בין עיצובים:

במקרה שבו גם שאילתות קונטיינר וגם שאילתת מדיה מתייחסות לאותו אלמנט, עיצובים שנכתבים בשני המקומות עשויים להתנגש ולגרום לתוצאות לא צפויות. יש להימנע מהתנגשויות כאלו על ידי תיאום השימוש בין שאילתות תלויות קונטיינר ושאילתות המדיה.

תמיכה בדפדפנים:

שאילתות קונטיינר נתמכות על ידי מספר מוגבל של דפדפנים כרגע, ועשויות להתבצע בצורה שונה בדפדפנים שאינם תומכים בהן. יש לבדוק תמיכה בדפדפן המטרה ולהתייעץ עם מדריכים המתקדמים בנושא על מנת לקבוע את התמיכה המדויקת.

יעילות:

שימוש סימולטני של שאילתות קונטיינר ומדיה עשוי להשפיע על ביצועים ולהאט את טעינת העמוד. יש להקפיד על בדיקת היעילות והמהירות של העמוד ולמקד תשומת לב לתהליכי טעינה ותצוגה.

לסיכום

בסיכום, שאילתות קונטיינר ב-CSS מציעות יכולת מתקדמת ליצירת עמודי אינטרנט מותאמים וגמישים יותר. על ידי שימוש סימולטני בשאילתות פנימיות ושאילתות מדיה, ניתן לשלב תנאים שונים ולהחיל עיצובים שונים בהתאם לגודל התצוגה והקונטיינר. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את האתגרים הפוטנציאליים שעשויים להתרחש ולבדוק את התמיכה בדפדפן המטרה כדי להבטיח את פעילות ותצוגה תקינה של העמוד.

שאילתות תלויות קונטיינר

הנה שלוש דוגמאות לקוד שמדגימות את שימוש בשאילתות קונטיינר בסיטואציות שונות:

דוגמה 1: טיפוגרפיה תגובתית

@container (max-width: 600px) {
 .container {
  font-size: 16px;
 }
}

@container (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) {
 .container {
  font-size: 18px;
 }
}

@container (min-width: 1025px) {
 .container {
  font-size: 20px;
 }
}

בדוגמה זו, גודל הגופן באלמנט .container מתאים עפ"י רוחב הקונטיינר האב. גדלי גופן שונים יוחלו בהתאם לטווח הרוחב של הקונטיינר.

דוגמה 2: פריסת כרטיסיות

.card {
 width: 100%;
}

@container (min-width: 600px) {
 .card {
  width: 50%;
 }
}

דוגמה זו מדגימה כיצד רוחב אלמנט הכרטיס (.card) יכול להתאים לפי רוחב הקונטיינר . כאשר הקונטיינר רחב לפחות 600 פיקסלים, אלמנט הכרטיס יקבל 50% מרוחב הקונטיינר.

דוגמה 3: פריסת רשת

.grid {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
 gap: 10px;
}

@container (min-width: 768px) {
 .grid {
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 20px;
 }
}

כאן, פריסת הרשת מתאימה לפי רוחב הקונטיינר . מספר העמודות והרווח בין פריטי הרשת משתנים כאשר רוחב הקונטיינר הוא לפחות 768 פיקסלים.

דוגמאות אלו מדגימות כיצד שאילתות תלויות קונטיינר יכולות לשמש ליצירת עיצובים גמישים ותגובתיים יותר על ידי התאמת הסגנון של האלמנטים לפי גודל הקונטיינר האב שלהם. יש לזכור ששאילתות הקונטיינר נמצאות כרגע בשלבי פיתוח ועשויות לדרוש פוליפילים או דגלי תכונות כדי לעבוד בדפדפנים הנוכחיים.

שאלות נפוצות:

מהם שאילתות הקונטיינר ב־CSS?

שאילתות הקונטיינר ב־CSS מאפשרות למפתחים לעצב אלמנט על פי גודל הקונטיינר האב או ההורה שלו, ולא על פי גודל חלון הצפייה. זה מעניק שליטה גבוהה יותר על התגובה של רכיבים ספציפיים בעמוד האינטרנט.

איך אני משתמש בשאילתות הקונטיינר?

כדי להשתמש בשאילתות הקונטיינר, עליך להגדיר שאילתת קונטיינר באמצעות כלל ה־@container ולציין את הגודל המינימלי ו/או המקסימלי של הקונטיינר. בתוך בלוק שאילתת הקונטיינר, ניתן להחיל סגנונות על הירושים של הקונטיינר. עם זאת, יש לשים לב ששאילתות הקונטיינר עדיין בשלבי פיתוח ועדיין אינן נתמכות בצורה רחבה על ידי כל הדפדפנים.

האם אפשר להשתמש בשאילתות הקונטיינר ביחד עם שאילתות מדיה?

ת: כן, ניתן להשתמש בשאילתות הקונטיינר יחד עם שאילתות המדיה. שאילתות המדיה משמשות להחיל סגנונות על פי גודל חלון הצפייה, תוך שימוש בשאילתות הקונטיינר ניתן להחיל סגנונות על פי גודל הקונטיינר. על ידי השימוש בשני סוגי השאילתות, מפתחים יכולים ליצור עיצובים אדפטיביים ותגובתיים יותר.

האם קיימות בעיות תאימות דפדפנים עם שאילתות הקונטיינר?

ת: שאילתות הקונטיינר עדיין בשלבי פיתוח וטרם נתמכות בצורה רחבה על ידי כל הדפדפנים. חשוב לקחת בחשבון את תאימות הדפדפנים בעת השימוש בשאילתות הקונטיינר בסביבה פורודקשן. בכל זאת, ניתן להתחיל להשתמש בהן באופן פרוגרסיבי על ידי שימוש בדגלי תכונות או בפוליפילים כדי להבטיח תמיכה מוחלטת בדפדפנים שאין להם תמיכה בשאילתות הקונטיינר.שתפו את הפוסט

אולי יעניין אתכם לקרוא גם:


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.